mehdis

آخرین اخبار در مورد بافت تاریخی شیراز

ملاحظات وزارت میراث فرهنگی در بافت شیراز/ همه بناها تملک شود

معاون میراث فرهنگی در پاسخ به نامه پیگیری معاون شهرسازی درباره بافت تاریخی شیراز از ملاحظات این وزارتخانه خبر داد و نوشت: لازم است کلیه بناهای ثبت ملی و واجد ارزش تملک و احیا شوند.به گزارش خبرنگار مهر، بافت تاریخی شیراز دارای ۴۱۰ اثر ثبتی و دو هزار بنای دارای واجد ارزش است بافتی که از دوره زندیه آثار دارد تا دوران معاصر. برخی از بناهای شاخص آن نیز مرمت شده و تغییر کاربری پیدا کرده اند. اما این رو ...

لزوم پرهیز از مداخله غیر علمی و یک طرفه در بافت تاریخی شیراز

انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در خصوص مداخله در بافت تاریخی شیراز بیانیه‌ای صادر و در آن مخالفت خود را درباره دخل و تصرف غیر علمی و یک طرفه در بافت اعلام کرد. مسعود منیعاتی مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در بیانیه‌ای اعلام کرد: هویت تنها قسمتِ زندگی جمعی و شهری است که با هیچ ثروتی قابل ساختن نیست. قرن‌ها از باید‌ها و نباید‌ها و رویداد‌های ریز و درشت یک شهر می‌گذرد تا یک ...